Zmiany w projekcie domu

Wykonanie wielu dokładnych obliczeń, wizyta w miejscu, w którym ma powstać nowy dom, zwrócenie uwagi na to, czy na sąsiednich działkach budowane są domy, czy też pozostają one jeszcze niezagospodarowane, konieczność doprowadzenie wszystkich mediów do działki budowlanej, oraz przestrzeganie przepisów prawa budowlanego w czasie przygotowania projektu domu, liczne spotkania z klientami oraz poszukiwanie swego rodzaju kompromisu – tak w wielkim przybliżeniu wygląda każdego dnia praca osoby, która przygotowuje projekty domów. Pomimo tego, że zawsze ma ona w swoim biurze gotowe już rozwiązania, z których mogą skorzystać klienci, to każdy projekt domu wymaga indywidualnego podejścia. Nawet wtedy, kiedy klient wybiera gotowy projekt domu, architekt i tak musi się udać na działkę budowlaną, aby móc stwierdzić czy wybrany przez klienta projekt nie wymaga żadnych poprawek. W takim wypadku konieczne jest ich zaakceptowanie przez klienta, które często wiąże się właśnie z poszukiwaniem kompromisów. Architekci wiedzą jednak bardzo, że poszczególne kompromisy są w bardzo dużym stopniu określane przez przepisy prawa, to one decydują między innymi o tym, w jakim miejscu na działce budowlanej może zostać postawiany nowy dom, czy jaka może być jego powierzchnia. Niemniej jednak doświadczony architekt potrafi wskazać swoim klientom takie rozwiązania, które sprawią, że nowy wygląd domu, będzie dla nich także bardzo atrakcyjny.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *