Współpraca dewelopera oraz architekta

Współpraca deweloperów z architektami nie ogranicza się tylko do przygotowania projektów poszczególnych domków jednorodzinnych oraz całych osiedli. Obejmuje także przygotowanie projektu tego, jaki kształt ma przyjąć ostatecznie nowe osiedle. W projekcie zostaje, więc ujęte nie tylko rozmieszczenie poszczególnych domów, ale także układ ulic, terenów zielonych, placów zabaw oraz innych terenów rekreacyjnych. Praca nad tego rodzaju projektami wymaga ciągłego kontaktu pomiędzy architektem, deweloperem, a niekiedy i przyszłymi właścicielami domów, którzy także mogą proponować określone rozwiązania. Z całą jednak pewnością współpraca pomiędzy deweloper a architektem jest bardzo ważna na każdym etapie realizacji inwestycji. W każdym momencie architekt musi być gotowy na wprowadzenie określonych zmian, na to, że ze względu na ukształtowanie terenu może się okazać niemożliwe postawienie domu w danym miejscu, że będzie trzeba zmienić wymiary poszczególnych domów, czy zastosować inne rozwiązania konstrukcyjne. Dlatego też architekci, którzy podejmują się przygotowania projektu osiedla dla danego dewelopera muszą potrafić przewidzieć określone sytuacje, muszą być przygotowani na naniesienie poważnych zmian w projekcie w ciągu kilku dni, ale także na to, że zostaną po raz kolejny poproszeni przez dewelopera o przygotowanie takiego samego projektu osiedla, które tym razem będzie budowane w innym miejscu.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *