Projekty domów

Projekt domu jest to pewnego rodzaju zestaw niezbędnych rysunków technicznych jak również dokumentacji, który ma na celu pokazanie idei obiektu budowlanego. Głównym jak również podstawowym elementem każdego projektu jest zestaw wszystkich rysunków architektonicznych. Ukazują one zarówno kształt jak i wielkość budynków. Z projektu możemy zauważyć podział wszystkich pomieszczeń jak również wnętrza każdego z pomieszczeń. Także na projekcie przedstawiony jest rodzaj oraz prawidłowe rozmieszczenie instalacji grzewczej bądź też energetycznej. Projektowanie budynków dzieli się między innymi na: projekt wstępny nazywany inaczej koncepcyjny, projekt budowlany, projekt przetargowy oraz projekt wykonawczy. Projekt wstępny czyli koncepcyjny jest to pewnego rodzaju zestaw rysunków architektonicznych, który posiada jedynie niewielki stopień uszczegóławiania oraz skali. Taki projekt koncepcyjny zawiera głównie zrzuty rzuty, elewacje jak również plan usytuowania budynku na działce. Natomiast projekt budowlany jest to pewnego rodzaju rozszerzenie projektu wstępnego, który zawiera najczęściej szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych oraz materiałowych. Taki projekt budowlany przedstawia zarówno sposób jak i technologię w jakiej dany budynek ma powstać. Projekt przetargowy jest to zaś projekt, który niezbędny jest do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy wszelkiego rodzaju robót budowlanych.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *